Jarmark Poczdam

1 Dzień

Overview

Jarmark Poczdam
3.12.2022 185 zł/os.
Spacer z przewodnikiem po mieście
czas wolny na jarmarku

Wyjazd ze Śremu 5.00 parking przy kościele NSJ na Jezioranach
Wyjazd z Poczdamu 18.00-19.00
Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie, opiekę pilota, usługę przewodnicką