Jarmark Wrocław

1 Dzień

Informacje ogólne

Spacer z przewodnikiem po Wrocławiu, czas wolny na jarmarku

wyjazd ze Śremu 7.00

wyjazd ze Wrocławia 19.00/20.00

Itinerary

Day 1 :