Łódź

Przejazd do Łodzi – spacer po ul. Piotrkowskiej – głównej ulicy miasta z
artystycznymi podwórkami m.in. Pasaż Róży, Narodziny Dnia.
Muzeum Kinematografii – muzeum gromadzące filmy, plakaty, elementy scenografii,
urządzenia techniczne oraz inne pamiątki związane  z kinematografią.
Cmentarz żydowski – jeden z największych zabytków kultury żydowskiej w Polsce i
jeden z największych cmentarzy żydowskich w Europie. Tu znajduje się mauzoleum
jednego z najważniejszych łódzkich fabrykantów – Izraela Poznańskiego.
Muzeum Miasta Łodzi – Pałac – zwieńczenie XIX – wiecznego imperium Izraela
Poznańskiego, zwanego „królem bawełny” został wybudowany jako cześć ogromnego
zespołu fabryczno- rezydencjonalnego, typowego dla architektury przemysłowej XIX w.
Fabryka, wystawa rezydencyjna, domy dla robotników, szkoła, szpital, a nawet kościół
– to wszystko w czasach świetności przypominało prawdziwe „państwo w państwie”.

Księży Młyn – spacer po Imperium Karola Wilhelma Scheiblera (XIX-wiecznego
łódzkiego fabrykanta): zwiedzanie dawnego osiedla robotniczego.