Warszawa

Dzień 1


Przejazd do Warszawy.
Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego – wyjątkowe miejsce, które pomaga
zrozumieć współczesną Warszawę. To interaktywne muzeum upamiętnia największą
akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny
światowej. Powstanie 1944 roku, bo o nim mowa, na zawsze zmieniło oblicze stolicy
Polski.
Spacer z przewodnikiem po Pradze – wielokulturowej, najstarszej części
prawobrzeżnej dzielnicy Warszawy, popularnej w ostatnim czasie wśród turystów
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.


Dzień 2


Śniadanie.
Spotkanie z przewodnikiem spacer – pl. Teatralny, pl. Piłsudskiego
z Grobem NŻ, Krakowskie Przedmieście, Stare Miasto, Nowe Miasto, pl. Krasińskich.
Pałac Kultury i Nauki – wjazd na taras widokowy.
Obiadokolacja. Nocleg.


Dzień 3


Śniadanie i wykwaterowanie.
Zwiedzanie Zamku Królewskiego – barokowo-klasycystyczny zamek, pierwotnie
rezydencja książąt mazowieckich. Po zniszczeniach II wojny światowej odbudowany
i zrekonstruowany. Wpisany, wraz ze Starym Miastem na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Spacer z przewodnikiem po Łazienkach Królewskich – parkowy zespół powstał
w XVIII wieku z według zamierzenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i miał
pełnić funkcję jego letniej rezydencji. W parku zobaczyć można liczne klasycystyczne
zabytki między innymi Pałac Łazienkowski, Amfiteatr, Starą Pomarańczarnię, Wielką
Oficynę czy Pałac Myślewicki, oraz słynny Pomnik Fryderyka Chopina. Park
Łazienkowski jest również miejscem gdzie odbywają się liczne wydarzenia
o charakterze kulturalnym, naukowym i sportowym.