Kołobrzeg

1 Dzień

Informacje ogólne

Wyjazd ze Śremu 4.00 parking przy kościele NSJ w Śremie
Wyjazd z Kołobrzegu  19.00/20.00