Kołobrzeg

1 Dzień

Informacje ogólne

Wyjazd ze Śremu 4.00 (Parking przy Kościele NSJ w Śremie), zbiórka 3.45.
Wyjazd z Kołobrzegu godz. 18.00/19.00