Zamek Grodziec – Lubomierz – Muzeum Kargula i Pawlaka

1 Dzień

Informacje ogólne

ZAMEK GRODZIEC – LUBOMIERZ MUZEUM KARGULA I PAWLAKA

Data wyjazdu: 25.05.2024 (sobota)

Wyjazd ze Śremu
(parking przy Kościele pw. NSJ w Śremie-Jeziorany ),
zbiórka godz. 6.45 wyjazd godz.7.00
Przejazd do Zamku Grodziec który ma bogatą i burzliwą historię. Pierwsze
wzmianki o nim pochodzą z XII wieku, kiedy należał do książąt piastowskich.
W czasach średniowiecza był często atakowany przez wojska husyckie, czeskie
i szwedzkie. W XVI wieku został przebudowany w stylu renesansowym przez księcia
Fryderyka II i stał się jedną z najpiękniejszych rezydencji na Śląsku.
Przejazd do Lubomierza zwiedzanie Muzeum poświęconego kultowej trylogii
sylwestra Chęcińskiego „Sami Swoi” „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Muzeum
zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku (Placu Wolności), którego plener
kilkakrotnie pojawia się w filmie Sami swoi.
W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane z kultową
komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane przy
kręceniu filmu. Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek wylata,
granat do świątecznego ubrania i fragment płota, przy którym kłócili się bohaterowie.
Wyjazd w drogę powrotną.

Cena: 255 zł/os (przy grupie 40 osobowej)*
*cena może ulec zmianie
Cena zawiera: przejazd autokarem, opiekę pilota, usługę przewodnicką,
ubezpieczenie.
Dodatkowo płatne : bilety wstępu (ok. 50-80 zł)